Szerviz

Szerviz:
064/658-3553


Hírek, újdonságok, események

2012.05.24. Najveći solarni park u Srbiji?!

Luksemburška kompanija "Securum equity partners" odlučila je da iskoristi energetski potencijal sunčevog zračenja koji je, po njihovim rečima, u Srbiji za trećinu veći nego u srednjoj Evropi, i da sredinom 2013. na jugu Srbije počne izgradnju najvećeg solarnog parka na svetu.
Planirano je da paneli ukupne instalisane snage 1.000 MW budu postavljeni na oko 3.000 hektara.
Do 2015. godine, Srbija bi mogla da ima najveći solarni park na svetu, dva puta veći od trenutnog lidera, koji se nalazi u Kaliforniji.
Ova kompanija saopštila je da su se za realizaciju ovakvog projekta baš u Srbiji odlučili iz više razloga:
Državni organi izrazili su spremnost i razumevanje za predstavljen projekat. Srbija ima povoljan geografski položaj, što nam je jako bitno s obzirom da nam je cilj prvenstveno izvoz proizvedene električne energije, a i srpska elektromreža je vrlo dobro povezana sa susednim državama. U Srbiji intenzitet sunčeve radijacije među najvećima u Evropi. U poređenju sa Nemačkom, zemljom koja je najnaprednija u ovom sektoru na svetskom nivou, potencijal je veći skoro za 40%.
Iz "Securum equity partners" su dodali i da je Srbija zemlja razvijenih znanja i tehnika, sa vrlo dobro pripremljenim profesionalcima.
Predstavnici ove kompanje su naglasili i da bi se za realizaciju ovog projekta koristilo marginalno zemljište, a ne ono namenjeno poljoprivredi, kako bi se garantovao što manji uticaj na okolinu.
U ovoj kompaniji takođe naglašavaju da nema razloga za brigu kada je reč o zagađenju životne sredine, kao i da ne treba strahovati od eventualnog negativnog uticaja na poljoprivredu, koja je u našoj zemlji veoma važna privredna delatnost. "Securum equity partners" planira da se u izboru lokacija za solarni park vodi upravo principima što manjeg uticaja na okolinu.
Prema planovima kompanije "Securum equity partners", realizacija ovog projekta trebalo bi da počne već od januara 2012. Procenjeno je da će dobijanje svih potrebnih dozvola biti završeno do sredine 2013, kada bi trebalo da počne izgradnja solarnog parka i njegovo priključenje na distributivni sistem, koje bi se fazno odvijalo do 2015. godine.
Luksemburška firma ističe da će se u svim fazama osloniti isključivo na lokalnu radnu snagu, ali i da će Srbija profitirati od fiskalnih davanja preduzeća čije će osnivanje biti neophodno da bi se projekat izgradne solarnog parka realizovao.
Međunarodne analize pokazuju da će potražnja za električnom energijom rasti u sledećoj deceniji na celom evropskom kontinentu, te da će ona morati da bude zadovoljena većim delom iz obnovljivih izvora energije. Ako se pri tome uzme u obzir i obaveza zemalja članica Evropske unije da do 2020. povećaju udeo obnovoljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji na 20% (cilj koji većina zemalja neće moći da ostvari iz sopstvenih izvora), postaju jasni potencijali za izvoz električne energije proizvedene u Srbiji.
Ipak, kako je u pitanju investicija veoma velike vrednosti, nije bilo moguće zaobići pitanje eventualnih rizika, kako na globalnom nivou, tako i na nivou same Srbije.
Potencijalni rizici za strana ulaganja u Srbiji ne razlikuju se od onih koji postoje i u drugim državama, ne samo regiona, već i zapadne Evrope. Mnogobrojne makroekonomske neravnoteže i poteškoće proizilaze iz svetske ekonomske krize, i one bi mogle sprečiti neometano sprovođenje bitnih investicija. Uprkos tome, ulaganja u sektor obnovljivih izvora enerije zadržala su pozitivan rastući trend na globalnom nivou, zahvaljujući pre svega sopstvenom modelu razvoja, ali i rastućnom potražnjom za energijom – kaže Matejak.

Újdonságok

Kép hozzáadása

askdjhfasdljkfh asdf.pdf